Regulamin

Osoby korzystające z usług Forma Fitness Club trenują na własną odpowiedzialność i zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 1. Podstawą do korzystania z usług Forma Fitness Club jest posiadanie aktywnego karnetu lub biletu jednorazowego wstępu.
 2. Trenujących obowiązuje strój sportowy, zmiana obuwia oraz usunięcie biżuterii oraz innych ozdób wierzchnich na czas treningu.
 3. W razie nie skorzystania z usług Forma Fitness Club w terminie, trenującemu nie przysługuje możliwość treningu po terminie określonym na karnecie.
 4. Odstępowanie karnetu Forma Fitness Club osobie trzeciej jest niedozwolone. W razie zaistnienia takiej sytuacji karnet ulega utracie bez zwrotu pieniędzy.
 5. Osoby korzystające z usług Forma Fitness Club są zobowiązane do wstępnej kontroli urządzeń, z których korzystają, zgłaszania ewentualnych usterek, bądź wątpliwości obsłudze klubu.
  Ćwiczący są materialnie odpowiedzialni za szkody spowodowane przez nich na terenie Forma Fitness Club.
 6. Ćwiczący na przyrządach powinni ściśle przestrzegać prowadzącego trening zarówno co do sposobu wykonywania ćwiczeń, jak i doboru obciążeń.
  Trenujący powinni również zwrócić uwagę na konieczność zachowania dyscypliny podczas ćwiczeń na przyrządach posiadających nieosłonięte elementy ruchome oraz elementy wymienne, doczepiane na haku.
 7. Niezależnie od wieku osoby ćwiczącej zakazuje się wykonywania ćwiczeń ze sztangą na ławce oraz przysiadów ze sztangą bez asekuracji. Ćwiczący powinien poprosić przynajmniej jedną osobę o asekurację podczas wykonywania ćwiczenia.
 8. Bezwzględnie zakazuje się używania sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem ( wymachiwanie, podrzucanie). Wszelkie obciążenia oraz pozostały sprzęt sportowy należy przenosić, podawać i montować z zachowaniem szczególnego bezpieczeństwa zarówno własnego, jak i pozostałych ćwiczących.
 9. Za wszelkie kontuzje i urazy odniesione podczas wykonywania ćwiczeń w obrębie sali treningowej odpowiada ćwiczący.
 10. Pracownicy Forma Fitness Club nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie zachowania ćwiczących oraz wynikające z tego tytułu konsekwencje.
 11. Spożywanie na terenie Forma Fitness Club alkoholu, palenie tytoniu, używanie lub posiadanie wszelkich środków uznawanych za dopingujące, odurzające lub prawem zakazane jest niedopuszczalne . W razie zaistnienia takiej sytuacji trenujący traci członkostwo Forma Fitness Clubu bez zwrotu poniesionych kosztów.
 12. Osoby nie przestrzegające zasad kulturalnego zachowania muszą się liczyć z możliwością usunięcia ich spośród ćwiczących, bez prawa zwrotu pieniędzy.
 13. Na czas treningu rzeczy osobiste należy pozostawić w szatni w szafkach pod kluczem.
 14. Każda osoba korzystająca z usług Forma Fitness Club jest zobowiązana do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z treścią regulaminu Forma Fitness Club.
  W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie musi podpisać opiekun prawny.
 15. Dot. przetwarzania danych osobowych.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych na potrzeby członkostwa Fitness Club Forma.
  * pełna informacja na temat ochrony danych osobowych znajduje się na naszej stronie internetowej: www.fitnesszywiec.pl/polityka-prywatnosci