Polityka prywatności

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25.05.2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu UE 2016/679z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy iż:

  1. Państwa dane osobowe przetwarza Forma Fitness Club 34-300 Żywiec ul. Łączna 28 NIP 5471915575 (zwana dalej Administratorem).
  2. Kontakt z Administratorem możliwy jest w pkt. 1 adres oraz pod numerem telefonu 793230282 i adresem e-mail art205@wp.pl.
  3. Państwa dane osobowe (imię nazwisko i numer kontaktowy) wykorzystywane są na podstawie udzielonej zgody, w celu marketingowym polegającym na przesyłaniu Państwu na podany numer telefonu informacji o ofertach i promocjach towarów i usług Administratora – a podanie danych jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umów z Administratorem, lecz niezbędne do otrzymywania informacji o aktualnych ofertach i promocjach.
  4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych, prawo do ich sprostowania, usunięcie lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa danych w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w pkt.2
  6. Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego a Państwa a Państwa dane nie będą wykorzystywane w tym celu.
  7. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa udzielonej zgody.
  8. Państwa dane mogą być udostępnione podmiotom, którym Administrator zleca wykonanie usług marketingowych w imieniu i na rzecz Administratora oraz inni podwykonawcy Administratora.